With reconciliators like this... | 17.09.05

Oh, the shame of it. Khun J.W. from Australia kindly wrote almost three weeks ago and I’m only now replying. My heartfelt apologies to him; it’ll never happen again. (Now that I’ve given my assurance, Mr. Post Staffer, please wait patiently :-) )

Khun J.W. began:

I recently re-discovered your blog. I must say it is refreshing to read some insightful commentary on Thai politics, I just wish you would post more often.

That makes two of us. Seriously, I’m trying. Don’t give up on me just yet.

After reading your most recent post about the NRC, I thought you would like the lead article on the Manager’s website at the moment which is entitled “กอส.เชื่อฝีมือรัฐหลอกชาวบ้าน-ปั่นข่าว ‘พูโล’ ต้นตอป่วนใต้” [“NRC believes government’s hand in deceiving people, hyping story of ‘PULO’ as source of Southern turmoil”]

Needless to say, after reading the comments of the first committee member from NRC (Pisarn Pramayong sp??) quoted in the article, I stared at the computer screen and was simply speechless. He seems to imply that the ‘jow-na-tee’ [officers] are responsible for the violence and that is the government deceiving the people. Oh boy!

J.W.

I’m flattered, Khun J.W., that you remember my “National Rationalization Commission” entry. But my expertise on things NRC is in fact rather inadequate. I mean, I can’t even spell “schizophrenia” on most days. Luckily for us, my highly-placed NRC source has agreed to share his penetrating insight, which is published below:

Now that indeed would be shocking.

Seems to imply? Why was Paisarn being evasive? Could it be that he had been successfully corrupted by the government’s evil shenanigans? After all, our dear Chairman Anand Panyarachun raised this possibility almost two months ago:

“เหตุการณ์อื่นที่เกิดขึ้น 73 จังหวัดจับคนร้ายได้… แต่ 3 จังหวัดภาคใต้กลับจับคนร้ายไม่ได้ คำถามที่เกิดขึ้นคือหรือเจ้าหน้าที่รัฐและรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น”

“[In criminal] events in the [other] 73 provinces, [the authorities] can catch the perpetrators… but in the three Southern [border] provinces, [the authorities] can’t catch the perpetrators. The question that arises is whether state officials or the state are involved in the events that took place.”

[Translated by Tom]

A fair and balanced mind would have concluded by now that the government was absolutely positively behind all of the killings, beheadings, bombings, and sensitivity hurtings of the last two millennia. Any commission member who falls short of stating that fact outright is a genocide denier and should be fired, just as so many officers and teachers have been before, with AK-47. Of course, we now know the government itself was doing all those firings. It’s time for some reckoning. Starting first with the damned traitor Paisarn.

But wait, hold fire! And the machetes, too! I followed the link and was relieved to find that J.W. was wrong (can someone ascertain he’s not a government agent poisoning the well?). Our good Reconciliator is in fact doing his job more than adequately:

วันนี้ (29 ส.ค.) ภายหลังจากที่มีกระแสข่าวระบุคำให้สัมภาษณ์ของโฆษกขบวนการพูโล ที่ออกมาแสดงตัวว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้หลายฝ่ายแสดงความเห็นไม่เชื่อถือต่อข่าวดังกล่าว โดยนายไพศาล พรหมยงค์ หนึ่งในกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) กล่าวว่า ข่าวลักษณะนี้ไม่น่าเชื่อถือ เพราะคนพูดไม่มีตัวตน อาจจะเป็นการปล่อยข่าวจากทางรัฐบาลที่ต้องการเบี่ยงประเด็นไปเรื่อยๆ เพราะต้องการให้สังคมสับสน ไขว้เขว เหมือนหลายวิธีที่เคยทำมา

Today (Aug 29) after there are reports of an interview with a spokesperson for PULO, which has declared that it is behind the turmoil in the South, causing many to express distrust to the reports, with Mr. Paisarn Phromyong, a member of the National Reconciliation Commission (NRC) saying that the news of this nature is untrustworthy because the speaker [interviewee] has no identity [and the news] may be released by the government, which wants to keep changing the subjects because [it] wants the society to be confused, distracted like [in] many methods [sic] that [the government] has used.

[Translated by Tom. Link added.]

Although Khun Paisarn could have been more forthcoming and omitted the dastardly “may”, he more than made up for that by seeing through the deceit of Reuters, which, in conducting the “interview” and breaking the story, had craftily loaded it with bombshells such as this that make the government look bad:

In a stunning U-turn by an administration which has favoured an iron fist over reconciliation, the spokesman said the Thai government had entered secret talks with PULO from August 24-27 in Lausanne in Switzerland.

There was no immediate comment from the government.

“The Thais do not want people to know about this,” he said.

See how cunning this is? The government stands to lose either way. If it denies the report, then it’s stuck with the “iron fist” caricature, which it is stuck with anyway no matter how many times it tries to fool people with the absurd Origami birds gesture, of which the NRC is now the living, talking incarnation. Sorry for the Thai-journalism–length sentence. Now if on the other hand the government confirms the report, then it appears to legitimize PULO, which it’s supposed to be fighting but which we all know doesn’t exist. Now because the government loses either way, few people will ever imagine that it actually planted the story!

Now some of you may be confused as to why the government would do such a thing. That, my friend, is precisely the point! As Khun Paisarn astutely pointed out, the government wants you to be confused! Fortunately for us truth seekers, it was dumb enough to choose Reuters for this sinister end, thereby leaving us with an incontrovertible evidence. Reuters, as we all know, is a British network. And it was the British who conspired with the Siamese to break up the Malay Dominion in 1909. The colonialists are collaborating again and we’ve caught them red-handed!

Khun Paisarn went on to rid us once and for all of the PULO myth:

“ถ้าเป็นสมัยก่อนคนอาจจะเชื่อว่าพูโลมีจริง แต่ทุกวันนี้ขอยืนยันได้ว่าขบวนการพูโลนั้นจบไปแล้ว ตั้งแต่คนมุสลิมเข้ามาต่อสู้การเมืองในระบบ มาลง ส.ส.หรือ ส.ว. พูโลก็ไม่มีพลังมาตั้งแต่นั้นเป็นเวลานับ 10 ปี ที่จู่ๆ วันนี้โผล่ออกมา ก็อาจจะเป็นแผนรัฐบาลที่งัดเอามาหลอกประชาชน เหมือนตอนที่หยิบ ดร.วัน อับดุลการ์เด จากกลุ่มเบอร์ซาตู ขึ้นมา ถามว่าวันนี้หายไปไหนแล้ว และพรุ่งนี้อาจจะมีกลุ่มอื่นขึ้นมาอีกก็ได้” กรรมการ กอส.กล่าว

“If it were an earlier era, people might have believed PULO existed. But today [I] can assure that the PULO movement has ended since Muslims came in to fight politically in the system, to campaign for MP or Senate elections. PULO then lost its power for ten years. That it appears today all of a sudden may be a plan by the government that is hatched in order to fool people, like when [the government?] picked up Dr. Wan Abdul [sic] Kadir of Bersatu. [I] ask where is he now? And tomorrow, there may be another group popping up.

Yes, sir! It’s about time we put this PULO myth to rest once and for all. This so-called separatist movement is so non-existent that the Thai authorities had to set up a fake pulo.org website in order to keep up the pretense that it exists. In order to appear authentic, the propagandists behind this site quite cleverly use the Malay-friendly spellings, “Patani” and “ปาตานี”, instead of the Thai-imperialists’ “Pattani” and “ปัตตานี”. Indeed, they even go so far as to refer to Thailand and Thais as “Siam” (“สยาม”) and “Siamese” (“ชาวสยาม”) just like real separatists do… I mean would do if they existed, which of course they don’t. Still, these guys being bumbling phonies, the words Thailand (“ประเทศไทย”) and Thai (“ไทย”) do slip out every now and then. And if that’s not the evidence of the Thai (Siamese) government’s sinister hand, I don’t know what is.

PULO's homepage

Look at the ensign. Devious schemes such as this sure got the government’s creative juice flowing!

Patani flag

They even put the Patani flag on the website. Cheeky, these government web forgers. Of course, everybody knows that separatism no longer exists and the flag is now used only for feng shui purposes.

Then it gets really nasty. With the kind of duplicity only the Siamese… I mean the Thai government is capable of, they block it! Yes, block, filter, firewall, do the Chinese, whatever you want to call it, when you try to load the site from Thailand, you get the “access denied” message. Just try for yourself.

But that’s not the end of it. The dog-waggers then concocted this bogus virtual arms race, recognizing that it is blocked in Thailand (of course they block it themselves!) and give a detailed instruction on how to circumvent the firewall. That page is blocked, too, of course. And none of the suggested proxy servers work from Thailand. Take anonymous.ws, for example, you now get the good old “access denied”, but last week you would’ve been rerouted to a weird, old homepage for a Cisco product. If all this tells you anything, it’s that the vile Siamese are the master of playing elaborate chess game with itself.

Wait, don’t get me wrong. The NRC is a uniter, not a divider. We love everybody, be it Thais (Siamese), Patanis (our favorite!), Malays, Lao, Americans (now that’s pushing it), or whatever. I mean, just because one is Thai doesn’t mean he’s necessarily a brainless chauvinist ready to be exploited by Thaksin & Co., right? It’s just extremely likely, that’s all.

Worse still, the little wise men that are still left in Thailand (read NRC members) are being undermined by various underhanded government operations to make them look outright obtuse. A case in point: the government not only created this Bersatu hoax , as Khun Paisarn revealed, and but it also designed the name of the bogus movement leader, Wan Kadir Che Man, to be very similar — at least in the eyes of the standard NRC member endowed with an intelligence quotient of 75 — to that of early 20th-century revolt leader Abdul Kadir Kamaruddin so that he’ll mix up the two and make a fool of himself like Khun Paisarn did. Poor guy, falling prey to the government’s cunning despite all his righteous intentions. To add insult to injury, Reuters the colonialist organ had mentioned “Wan Kadir” and his whereabouts in its report about the “interview”, thus preemptively answering the questions that Khun Paisarn later raised:

Wan Kadir, an ageing separatist figurehead from the 1970s and 1980s now in exile in Sweden, was not party to the talks as he was out of the picture, the spokesman said.

So thanks to this collaboration between the two historical oppressors of the Patani people, Paisarn the brave truth-teller appeared to be spouting utter nonsense. And look who brought his unfortunate and uncharacteristic blunder to our attention. Duh, that’s right, Manager, that well-known Thaksin-friendly bastion owned by that rank brownnoser Sondhi Limthongkul. I mean, what can be more obvious than the fact that the sham Pulo.org linked to this Thaksin mouthpiece. All these twisted operators are in cahoots to make Reconciliator Paisarn look like a brainless bigmouth…

What’s that? Sondhi’s just been removed from the state-run Modern 9 TV? He’s now unleashing his madness and his media attack dogs on the government? See, the Siamese government is out once again trampling on its critics and press freedom and human rights and consumer rights. If it’s doing to its own people, now imagine the suffering that our Patani brothers have had to endure. Not that they would ever seek independence. That’s just a myth propagated by the Siamese government. Ask Sondhi, he knows all about that and has been distancing himself from the Thaksinite crooks for a while now.

Sorry for the digression. It is as clear as daylight that the powers-that-be are out to discredit Paisarn — to silence him, really.

We the fearless men and women of the NRC won’t be silenced, of course. Following the lead of my brave colleague, I’ll proceed to lay this “Wan Kadir” to rest. From the interview he gave to Farish Noor earlier this year, you’ll notice his unbecoming restraint, almost evenhandedness! Ewww. We all know anything short of boiling visceral animosity toward the Thaksin government would disqualify one from the NRC, so why would it be acceptable for the head of a separatist organization, huh? This government agent and/or imaginary bogeyman then blew his cover further by referring to himself as a “Malay Thai” in a BBC interview. A real Patani would never do that, having suffered for so long from what our chairman Anand Panyarachun eloquently terms “the myth of an essential ‘Thai-ness’ which leaves no room for ethnic diversity”. Real Patanis don’t want that stinking “Thai” bit and prefer to call the northern barbarians “Siamese” anyway. I mean, that’s the whole point of separatism! Therefore, Wan Kadir is a fake, as is “separatism”. Q.E.D.

Alright, I confess. My “highly-placed source” is just about as authentic as the “Bangkok Post’s US experts”. However, just as truly as the airport cracks the Post reported don’t exist, the NRC crackpots I’m trying to portray do exist. If you find, as I do, my portrayal deeply disturbing and confused, then I’ve achieved my goal. It’s fake but accurate, you see.

23:38 ▪ politics

« More “bandits” | Main | He was just trying to help »

1
JW 22.09.05

Tom

Here I was thinking you had dropped of the face of the earth.

By using the words ‘seems to imply’ I was trying to be nice to Pisarn in case I was misunderstanding what he was saying. His argument seemed illogical that I was waiting for the punchline to see he was just joking.

The biggest concern for me about people like Pisarn is they not only give legitimacy, but they in essence perpetuate the myths and rumours that abound about the extent of the Thai government’s involement in the insurgency. We now have the situation where rumour and innuendo is now seen as the truth and this just more problems.

Not that I think the Thai government is some pure white angel who would never put a foot wrong, but whenever there is talk about extrajudicial violence by the Thai authorities in the insurgency, the name of the Muslim lawyer, Somchai always pops up as an example that the government is involved in the violence. The problem with this is that the Thai government is actually prosecuting 5 government officials in relation to Somchai’s disappearance. If it was some evil government-concoted plot wouldn’t the government have let them go? I am willing to keep an open mind about the situation and wait for some evidence.

JW

P.S Not to say that the Thai government shouldn’t be reprimanded for their lack of action/investigation over Tak Bai.

2
post staffer 25.09.05

Who is to blame for the problems in the South? Every time something bad happens, academics, journalists, and Anand’s mob almost have to physically restrain themselves from pointing the finger of blame not at the perpetrators, whom would seem the obvious choice, but everyone’s favourite whipping dog, the government.

Pro forma expressions of remorse (those poor victims) out of the way, they rush to offer us their opinions as to the ‘real’ cause (deep, underlying, structural stuff…which suggests the perpetrators are in fact as innocent as the people they slaughtered). These ‘explanations’ usually revolve around the government being out of touch, culturally insensitive, too quick to use force.

Yet in the wake of the kidnapping and brutal murder of two soldiers in the South, I don’t see the government’s critics racing down there to offer help or solace…doing anything, in fact, except to complain.

Personally, I found K Thaksin’s comments on radio yesterday inspiring. He’s right to say his critics sound like a stuck record. He’s right to offer soldiers his support (‘I will take responsibility’). And he’s right to say the problems cannot be solved without use of force.

Yes, it’s unpleasant and even scary to see troops going door to door. But I doubt the South is such a powder keg that thousands of people will move over to the rebels’ side should the government falter here, or make a small misstep there as it attempts to do its job, which is keeping people safe so they can go about their everyday lives.

Anand and Thaksin…who sounds the fairer? For me, no contest.

Anand:

อานันท์”รั้งสติ”รุนแรง”แก้ปัญหาไม่ได้

ที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ(กอส.) กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “วิกฤต 3 จังหวัดใต้ในแนวทางสมานฉันท์” ว่าเหตุการณ์คนร้ายยิง 2 นาวิกโยธินที่ ต.ตันหยงลิมอ นำความสูญเสียมาให้คนไทยทั้งประเทศ ไม่ว่าจะเป็นคนศาสนาใด ชี้ให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาด้วยความรุนแรงไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด ต้นเหตุของเรื่องมาจากการใช้วัฒนธรรมที่รุนแรงในการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าห่วง เพราะเกิดขึ้นในทุกประเทศ การใช้อำนาจ ต้องทำควบคู่กับความรับผิดชอบ ยิ่งมีอำนาจมาก ความรับผิดชอบต้องมีมากด้วย

http://www.mthai.com/webboard/5/146934.html

Thaksin:

วันนี้(24 ก.ย.) พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “นายกฯทักษิณคุยกับประชาชน” ทางสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ โดยประกาศกร้าวว่าจะลงมากำกับดูแลการแก้ปัญหาด้วยตัวเองเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปด้วยความเด็ดขาด และเป็นธรรมตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากเกิดความผิดพลาดจะขอรับผิดชอบเอง พร้อมทั้งยังเตือนไม่ให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาภาคใต้มากนักเพราะทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานในพื้นที่ลำบาก

“เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านตันหยงลิมอทำให้ต้องแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเด็ดขาด ผมจะลงมากำกับทุกด้าน และขอประกาศว่าต่อไปถ้ามีอะไรผมจะรับผิดชอบเอง ถ้าทำไม่ดี 3 ปีข้างหน้าก็ไม่ต้องเลือกกลับเข้ามาอีก หรือถ้าผมทำผิดกฎหมายให้ดำเนินคดีได้เลย” นายกรัฐมนตรีกล่าวและว่าการทำร้ายทหารนาวิกโยธินจนเสียชีวิต 2 รายที่บ้านตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 22 ก.ย.ที่ผ่านมาว่าเป็นการกระทำของโจรที่มีสันดานอำมหิตเยี่ยงสัตว์เดียรฉาน เพราะมีการทรมานกว่า 10 ชั่วโมง

“ผมขอร้องคนกรุงเทพหรือนักวิจารณ์ทั้งหลายที่อยู่ห่างไกลเหตุการณ์หยุดพ่นน้ำลาย เพราะจะทำให้สถานการณ์ยุ่งยาก ต่างประเทศเวลาประกาศภาวะฉุกเฉินเขาจะให้อำนาจเจ้าหน้าที่ทำงานเต็มที่ ยิงทุกคนที่ต้องสงสัย แต่ของเราพูดเป็นแผ่นเสียงตกร่องจนเจ้าหน้าที่ทำงานลำบาก” นายกรัฐมนตรีระบุ

“ถ้าใครไม่อยากเป็นคนไทยก็ให้บอกมา ทุกคนต้องเลือกเพียงสัญชาติเดียวเท่านั้น” พ.ต.ท.ทักษิณ ระบุและยังย้ำอีกครั้งในตอนท้ายว่าแม้ว่าจะหนักใจกับปัญหาแต่ยืนยันว่าจะแก้ไขให้ได้จะไม่ยอมแพ้ ไม่ยอมให้เป็นเขตปลดปล่อย

http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9480000130876