Will the real Anand Panyarachun please stand up? | 13.07.05

As we Thais say, I should have a bought a lottery. NCR Chairman Anand Panyarachun has pulled an Eason Jordan: [Matichon, July 9, 2005]

“เหตุการณ์อื่นที่เกิดขึ้น 73 จังหวัดจับคนร้ายได้… แต่ 3 จังหวัดภาคใต้กลับจับคนร้ายไม่ได้ คำถามที่เกิดขึ้นคือหรือเจ้าหน้าที่รัฐและรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น”

“[In criminal] events in the [other] 73 provinces, [the authorities] can catch the perpetrators… but in the three Southern [border] provinces, [the authorities] can’t catch the perpetrators. The question that arises is whether state officials or the state are involved in the events that took place.”

[Translated by yours truly]

Never mind that in 2004 (PDF), only 1,738 of 4,278 murder cases nationwide resulted in arrests, by the above logic, Bin Laden’s elusiveness thus far would suggest some form of collusion between him and the coalition that is (supposedly!) hunting him down. Quite demented, I’d say, just the way the average NRC member likes it.

But wait, Anand Panyarachun isn’t just Thailand’s chief terror apologist, but also the hard-charging head of the UN High-Level Panel on Threats, Challenges, and Bureaucratic Gobbledygook, who just two weeks ago delivered this speech in Dublin:

Third, the UN has been too slow to mobilise a united front against terrorism in all its forms. All states must speak loudly, clearly and in unison in denouncing terrorism. And they must make the UN an effective international forum for combating it. This will require implementation of the new comprehensive strategy along the lines recommended by the secretary-general in Madrid earlier this year.

It will also require consensus on a common definition of terrorism. Regardless of one’s cause, killing or maiming of innocent civilians and noncombatants can not be justified. Period. That is terrorism, pure and simple. Such moral clarity is imperative if the UN is to fulfil its potential in combating terrorism.

Regrettably, that’s not the real Slim Sh… I mean, Anand Panyarachun, but rather one conjured up to sell his tough image abroad (just like Eminem did to sell records?). Here’s the real Anand, from an interview with Matichon newspaper barely a mouth after 9/11:

Terrorism is a phenomenon that has long occurred in history, and [it] is difficult to define what terrorism is. There’s even an analogy that in one perspective, in the eyes of one person, or in the eyes of one group, [it’s] a terrorist, but in the eyes of the opposite side, [he is] viewed as a freedom fighter.

If [we] look thoroughly, who nourish capitalism, who benefit much, it happens to be the Jewish nationality that has expertise in business, whether it’s financial business or commercial business. Therefore [this] is borne out of the thought that capitalism is 1) an American system, that America spreads all over the world; 2) brings prosperity to America and the Jews; 3) this capitalism… today’s circumstance is capitalism coupled with globalization, [which] in one side’s perspective is considered too harmful to [its] opponents.

These guys feel that they sympathize with the oppressed. [they] have a cause. [I’m] not saying whether they are right or wrong, but [you should] analyze where is the cause or the root cause of the problem.

What [we] must beware is Thai television and Thai radio and Thai newspapers, when it comes to international news, [they] take the farangs’ news and run it lock, stock, and barrel. Thai people then start to develop anxiety, develop fear almost like people in New York, even though this didn’t happen in Thailand. Sometimes we have to keep [our] bearings, don’t pay too much attention.

Now that, with a nominal help from yours truly, the real Anand Panyarachun has stood up in the English-speaking world, it’s up to you to decide whether to applause him.

PS Thailand being the kind of country it is, there is no way Khun Anand would end up like Eason Jordan. And yes, I’d be willing to buy a lottery on this one, too.

19:23 ▪ politics

« Rogue Nation Channel and “America War” | Main | Uninformed comments »

1
Naphat 17.04.06

[Sorry for commenting a bit late on this – I just found that Thais copy and paste news articles on to their own websites quite a lot. We’re not exactly the best guardians of copyright.]

Anand’s remarks ( reported by Matichon on July 7, 2005) deserve to be read in context.

ถามใครรับผิดชอบ”กรือเซะ-ตากใบ”
“เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะ 2 ปี มีเหตุการณ์เกิดขึ้น 2,000 กว่าราย แต่ไม่แน่ชัดว่าเกี่ยวพันกับอะไรกันแน่ ทางราชการบอกว่าเกี่ยวกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์ การขัดแย้งส่วนตัว และเป็นอาชญากรรมที่เกิดขึ้นทั่วไป สองปีที่ผ่านมาจับคนร้ายไม่ได้ จับได้แต่ผู้บริสุทธิ์มา จับมาแล้วก็ต้องปล่อยแล้วอ้างว่าคนร้ายหนีข้ามประเทศไปแล้ว ส่วนเหตุการณ์อื่นที่เกิดขึ้นอีก 73 จังหวัด จับคนร้ายได้ นอกจากคดีนักการเมือง และอาชญากรรมทั่วไป แต่ 3 จังหวัดภาคใต้กลับจับคนร้ายไม่ได้ คำถามที่เกิดขึ้นคือ หรือเจ้าหน้าที่รัฐและรัฐและมีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างการเปิดเผยรายงานกรือเซะ และกรณีตากใบ ได้อ่านรายงานแล้วก็น่าเป็นห่วงว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติกันอย่างไร เห็นชาวบ้านเป็นสัตว์หรืออย่างไร แล้วใครรับผิดชอบ ก็ไม่มี นี่เป็นสิ่งที่คนในพื้นที่ทวงถาม” นายอานันท์กล่าว

Anand was saying that the government needed to realize back then how their actions must have raised questions from the point of locals in the South. Or at least that’s my reading of it.