ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ทักษิณ ชินวัตร และ ชินคอร์ป

เอกสารประกอบ | 10.03.06

1. หนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการโอนหุ้นไปให้แอมเพิลริชในปี 2542 เพื่อเตรียมเข้าตลาดแนสแดค

ที่ SH 063/2542
11 มิถุนายน 2542
เรื่อง ขอชี้แจงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ตามแบบ 246-2 ที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งให้สำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบแล้วนั้น บริษัทฯ ขอชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้ทราบดังนี้

เดิมใหม่
1. นางพจมาน ชินวัตร25.00%25.00%
2. พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร23.75%11.88%
3. Ample Rich Investments Limited0%11.87%
(ถือหุ้นโดย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ทั้งหมด 100 %)48.75%48.75%

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวคือ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร ได้โอนหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 11.87% ให้กับ Ample Rich Investments Limited ซึ่งผู้ถือหุ้นถือเป็นบุคคลเดียวกันกับเจ้าของเดิม แสดงให้เห็นว่ามิได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด จึงทำให้การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่มีผลต่อโครงสร้างผู้ถือหุ้นทั้งทางด้านส่วนตัวและบริษัทฯ โดยเฉพาะในส่วนของการบริหารงานบริษัท โดยเฉพาะในส่วนของการบริหารงานบริษัทฯ ยังคงเป็นเช่นเดิม

อย่างไรก็ตาม เพื่อชี้แจงให้เห็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ว่า เป็นการเตรียมการเพื่อสนับสนุนการที่บริษัทฯ มีความต้องการที่จะประสบความสำเร็จในการจัดหาเงินทุนจากต่างประเทศ ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อนำมาขยายการลงทุนด้านโทรคมนาคมในประเทศไทย ตามที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2542 ตามหนังสือเลขที่ SH 61/2542 แล้วนั้น

เพื่อให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการจัดหาเงินทุนจากต่างประเทศดังกล่าว บริษัทฯ มีความจำเป็นที่ต้องสำรองหุ้นบางส่วนจากผู้ถือหุ้นปัจจุบันทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อทดสอบความสำเร็จและสภาพคล่องของ ADR Level I ก่อนนำหุ้นที่เพิ่มทุนเข้าสู่ ADR Level III หรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญคลี ปลั่งศิริ)
กรรมการ บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่นส์

^ กลับไปที่ “การเสียภาษีจากการขายหุ้นชินคอร์ป”

2. ข่าวชินคอร์ประงับเข้าตลาดแนสแดค

ที่มา Kim-eng & Manager: 01/02/01

ชินคอร์ปเลิกไปแนสแดค ระดมทุนในไทยไร้ปัญหา

กลุ่มชินฯ บอกลาตลาดหุ้นแนสแดค อ้างเศรษฐกิจสหรัฐฯไม่ดี ส่งสัญญาณบริษัทที่เหลือคงพับแผน นักวิเคราะห์มองกลุ่มนี้ไม่ มีปัญหา แม้ต้องใช้ เงินขยายธุรกิจอีกมาก ด้วยสถานะดีระดมทุนในประเทศได้ไม่ยาก

บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SHIN ได้ตัดสินใจที่จะเลื่อนแผนการเข้าไปเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดแนสแดค จากเดิมที่จะต้องนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในต้นปีนี้ ทั้งนี้เป็นผลมาจากตลาดแนสแดคได้เข้าสู่ช่วงขาลง แหล่งข่าวจากกลุ่มชินฯ ให้เหตุ ผลว่า พวกเราประเมินกันแล้วว่าตลาดหุ้นของสหรัฐ โดยเฉพาะแนสแดคคงต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะฟื้นตัว เห็นได้จากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในแนสแดคส่วน ใหญ่มีรายได้ลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สหรัฐฯที่อยู่ในช่วงชะลอตัว โดยที่ธนาคารกลางสหรัฐฯกำลังพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งซึ่งจะทราบผลในวันนี้

“หากตลาดแนสแดคดีขึ้นเมื่อไหร่ เราคง จะหันมาทบทวนแผนการระดมทุนอีกครั้ง” สิ่งที่เกิดขึ้นจะทำให้นักลงทุนในสหรัฐฯให้ความสนใจหุ้นในกลุ่มนี้ลดลงและอาจจะเคลื่อนย้ายเงินลงทุนออกจากสหรัฐฯ ซึ่งจะมีผลต่อราคาหุ้นที่จะนำไปเสนอขาย รวมไปถึงแผนที่ทางกลุ่ม เคยคิดที่จะออกตราสารแทนหุ้นบริษัทและเปิดให้ซื้อขายในต่างประเทศได้ ซึ่ง คงจะต้องเปลี่ยนแผนไปเช่นกัน
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์กล่าวว่า การถอยจากการระดมทุนในสหรัฐของกลุ่มชินฯ ถือว่า เป็นสัญญาณบอกกับบริษัทอื่นๆ ที่มีแผนจะนำเอาบริษัทไปจดทะเบียนที่แนสแดคว่าคงจะต้องคิดเหมือนกลุ่มชินฯ เพราะกลุ่มตั้งความหวังไว้ส่วนใหญ่จะมีสถานะเป็นรองกลุ่มชินฯ แทบทั้งสิ้น

นอกจากนี้ตราสารของบริษัทในย่านเอเชียที่ออกเพื่อใช้ซื้อขายในสหรัฐฯเกือบทุกแห่งมีราคาตกลงเป็นอย่างมาก ดังนั้นการที่ตลาดหุ้นแนสแดคมีปัญหาเท่ากับเป็นการดับความหวังของบริษัทต่างๆ ที่คิดจะเข้าไประดมทุนในสหรัฐฯ แม้ว่ากลุ่มชินฯ จะปรับแผนไม่ไป ระดมทุนที่สหรัฐฯ แต่คงไม่สร้างปัญหาให้กับกลุ่มชินฯ ทั้งๆ ที่ทางกลุ่มจะต้องใช้เงินอีกจำนวนไม่น้อยเพื่อขยาย ธุรกิจ เนื่องจากโดยศักยภาพของกลุ่ม นี้สามารถที่จะแหล่งเงินทุนได้ไม่ยากนัก และบริษัทลูกก็สามารถออกหุ้นกู้ได้เอง

^ กลับไปที่ “การเสียภาษีจากการขายหุ้นชินคอร์ป”

3. ประเทศและเขตปกครองที่มีบริการบริษัทนอกอาณาเขตปลอดภาษีทั่วโลก

Countries, Territories, and Jurisdictions with Offshore Financial Centers
AfricaAsia and PacificEuropeMiddle EastWestern Hemisphere
Djibouti, Liberia (J), Mauritius (OG) (FSF), Seychelles (FSF), TangierCook Islands (FSF), Guam, Hong Kong SAR (J) (OG) (FSF) , Japan1, Labuan, Malaysia (FSF) , Macao SAR (FSF), Marianas, Marshall Islands (FSF), Micronesia, Nauru (FSF), Niue (FSF), Philippines, Singapore2(J) (OG) (FSF), Tahiti, Thailand3, Vanuatu (J) (OG) (FSF), Western Samoa (FSF)Andorra (FSF), Campione, Cyprus (OG) (FSF), Dublin, Ireland (FSF), Gibraltar (OG) (FSF), Guernsey (OG) (FSF), Isle of Man (OG) (FSF), Jersey (OG) (FSF), Liechtenstein (FSF), London, U.K., Luxembourg (FSF) , Madeira, Malta (OG) (FSF), Monaco (FSF), Netherlands, Switzerland (FSF)Bahrain (J) (OG) (FSF), Israel, Lebanon (J) (OG) (FSF)Anguilla (FSF), Antigua (FSF), Aruba (J) (OG) (FSF), Bahamas (J) (OG) (FSF), Barbados (J) (OG) (FSF), Belize (FSF), Bermuda (J) (OG) (FSF), British Virgin Islands (FSF), Cayman Islands (J) (OG) (FSF), Costa Rica (FSF), Dominica, Grenada, Montserrat, Netherlands Antilles (J) (OG) (FSF), Panama (J) (OG) (FSF), Puerto Rico, St. Kitts and Nevis (FSF), St. Lucia (FSF), St. Vincent and Grenadines (FSF), Turks and Caicos Islands (FSF), United States4, Uruguay, West Indies (UK) (J)5

1Japanese Offshore Market (JOM).
2Asian Currency Units (ACUs).
3Bangkok International Banking Facilities (BIBFs).
4U.S. International Banking Facilities (IBFs).
5Includes Virgin Islands, Anguilla, and Monserrat.

แหล่งข้อมูล: IMF

^ กลับไปที่ “การจัดตั้งบริษัทนอกอาณาเขต”

5. ตัวอย่างบริษัทในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐที่ก่อตั้งในบริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์ และ เบอร์มิวดา

ตัวอย่างจากรายชื่อบริษัทต่างชาติที่ขึ้นกับ กลต. สหรัฐอเมริกา ที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545
จดทะเบียนในบริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์ตลาดหมายเหตุ
Asiacontent.com Ltd.NMS 
Bonso Electronics International Inc.NMS 
Claxson Interactive Group plcNMS 
Deswell Industries Inc.NMS 
DF China Technology Inc.SM CAP 
Digital Star Inc.OTC 
International Ltd.NMS 
Euro-Tech Holdings Inc.SM CAP 
Getgo Mail.com Ltd.SM CAP 
Global-Tech Appliances Inc.NYSE 
Guangzhou-Shenzen Superhighway Holdings Ltd.OTC- Debt 
Highway Holdings Ltd.NMS 
IWI Holding Ltd.OTC 
Jinpan International Ltd.AMEX 
Klinair Environmental Technologies Ltd.OTC- Debt 
LJ International Ltd.NMS 
MIH Ltd.NMSผู้ถือหุ้นเดิมของ UBC
Nam Tai Electronics Inc.NMS 
Net Matrix td.OTC 
Novel Denim Holdings Ltd.NMS 
OpenTV Ltd.NMS 
Portal Net Ltd.OTC 
Qiao Xing Universal Telephone, Inc.NMS 
Quintalinux Ltd.NMS 
Tramford International Ltd.NMS 
UTi Worldwide Inc.NMS 
จดทะเบียนในเบอร์มิวดาตลาดหมายเหตุ
3DLabs Inc. Ltd.NMS 
APT Satellite Holdings Ltd.NYSEบริษัทดาวเทียมฮ่องกง
ArAMEX International Ltd.NMS 
Arch Capital Group Ltd.NMS 
Asia Pacific Resources International Ltd.OTC 
Asia Pacific Wire & Cable Corp. Ltd.NYSE 
Asia Satellite Telecommunications Holdings Ltd.NYSEบริษัทดาวเทียมฮ่องกง
Brilliance China Automotive Holdings Ltd.NYSE 
Bunge Ltd.NYSE 
China Convergent Corp. Ltd.OTC 
China Enterprises Ltd.NYSE 
China Yuchai International Ltd.NYSE 
Chipmos Technologies (Bermuda) Ltd.NMS 
CredicorpNYSE 
Ek Chor China Motorcycle Company Ltd.NYSEบริษัทที่กลุ่ม CP ร่วมทุนที่จีน
Flag Ltd.OTCเครือข่ายใยแก้วโทรคมนาคมทั่วโลก
Frontline Ltd.NYSE- Debt 
Glengarry Holdings Ltd.OTC 
Global Sources Ltd.NMS 
Gearbulk Holding Ltd.OTC- Debt 
Knightsbridge Tankers Ltd.NMS 
Med Net International Ltd.OTC 
Nordic American Tanker Shipping Ltd.AMEX 
Omninet International Ltd.OTC 
Orient-Express Hotels Ltd.NYSE 
PartnerRe Ltd.NYSE 

NYSE New York Stock Exchange
AMEX American Stock Exchange
NMS Nasdaq Stock Market-National Market System
SM CAP Nasdaq Stock Market-Small Cap Market
OTC Over-the-Counter Market

แหล่งข้อมูล: U.S. Securities and Exchange Commission

จำนวนบริษัทต่างชาติในตลาดหุ้นสหรัฐรวมถึงบริษัทนอกอาณาเขตปลอดภาษี
CountryNo.CountryNo.
Canada497Greece6
United Kingdom107Russia6
Israel86Singapore6
Brazil40Denmark5
Mexico39Finland5
Netherlands34Liberia5
France33Philippines4
Japan31Marshall Islands3
Bermuda28Bahamas2
Cayman Islands26Belgium2
Australia24Belize2
Chile23Colombia2
Germany22Indonesia2
British Virgin Islands21Netherlands Antilles2
Argentina15New Zealand2
Hong Kong15Peru2
Switzerland14Portugal2
China13Venezuela2
Korea13Antigua1
Sweden13Austria1
Ireland12Czech Republic1
India11Dominican Republic1
Italy11Hungary1
Luxembourg10Panama1
South Africa9Papua New Guinea1
Spain9Poland1
Norway8Turkey1
Taiwan7Total1,240

ที่มา U.S. Securities and Exchange Commission

หมายเหตุ: ประเทศที่มีเครื่องหมายเป็นประเทศปลอดภาษีพันธุ์แท้เต็มรูปแบบ สังเกตว่าไม่มีบริษัทจากไทยเลย ยังต้องพัฒนาธุรกิจและการเมืองไทยอีกมากหากจะโกอินเตอร์

^ กลับไปที่ ข้อ 4 “การจัดตั้งบริษัทนอกอาณาเขต”

6. บันทึกการประชุมคณะรัฐมนตรีของรัฐบาล ชวน หลีกภัย วันที่ 14 มีนาคม 2543

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. …. ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ มีสาระสำคัญดังนี้

5. การกำกับดูแลและมาตรการบังคับผู้รับใบอนุญาต

กำหนดให้ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจตรวจสอบการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาตได้ และในกรณีจำเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศ คณะกรรมการอาจเข้าครอบครองและใช้อุปกรณ์ของผู้รับใบอนุญาตหรือจะสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ ให้เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติมีอำนาจสั่งให้แก้ไขให้ถูกต้อง ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้กำหนดค่าปรับทางปกครองได้ และถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้คณะกรรมการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต ส่วนกรณีที่มีการกระทำร้ายแรงนั้น ให้มีโทษทางอาญาด้วย

^ กลับไปที่ ข้อ 6 “การมีต่างชาติถือหุ้นใหญ่ในบริษัทโทรคมนาคม”

ข่าวการแก้ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อเพิ่มสัดส่วนต่างชาติถือหุ้น

สภาผ่านร่างกฎหมาย กทช.แก้สัดส่วนต่างชาติถือหุ้น

สำนักข่าวเนชั่น Wednesday, September 14, 2005

เมื่อเวลา 13.30 น. มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายโภคิน พลกุล ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธาน ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่…) พ.ศ. … ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ซึ่งเสียงส่วนใหญ่ไม่มีการอภิปรายใดๆ เนื่องจากร่างดังกล่าวเป็นร่างที่ค้างการพิจารณาจากคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้ว และรัฐสภามีมติเห็นชอบให้พิจารณาต่อไปตามมาตรา 178

โดยสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 2 และแบบที่ 3 ให้มีสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 นั้น เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการระดมทุนจากการกู้ลงทุนต่างประเทศ หรือหากจะร่วมทุนกับต่างประเทศก็จะติดขัดปัญหาสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว ส่งผลให้ผู้รับในอนุญาตทั้งรายเดิมและรายใหม่ไม่สามารถพัฒนาโครงข่ายหรือเทคโนโลยีโทรคมนาคม เพื่อจัดการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

จึงสมควรแก้ไขสัดส่วนการถือหุ้นเสียใหม่เพื่อเอื้อต่อการระดมทุนจากนักลงทุนจากต่างประเทศ นอกจากนี้ ได้กำหนดห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตเรียกเก็บเงินประกันหรือเงินอื่นที่มีลักษณะเป็นเงินประกัน ส่วนการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคหรือประโยชน์สาธารณะ

“คณวัฒน์” ออกโรงป้องนายก โต้ไอซีทีไม่เกี่ยวข้องเรื่องแก้กฎหมายพ.ร.บ..คมนาคม แจงเริ่มแก้ไขมาตั้งแต่ปี 2544 แล้ว

สำนักข่าวอีนิวส์ – ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีขณะนี้ มีกระแสข่าวถึงความเข้าใจผิดว่า รัฐบาลได้สั่งการให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที ได้เร่งรัดแก้ไขพระราชบัญญัติการกระกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 โดยเฉพาะประเด็นอนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นจาก 25% เป็น 49% เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ครอบครัวของพ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเพื่อการขายหุ้นนั้น โดยในวันนี้ ( 20 ก.พ. ) นายคณวัฒน์ วศินสังวร ผู้ช่วยรมว.ไอซีที ได้จัดแถลงข่าวเพื่อชี้แจงเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้น

ผู้ช่วยรมว.ไอซีที เปิดเผยว่า การแก้ไขกฎหมายการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ ดังกล่าว เริ่มต้นที่ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพีออเร้นจ์ จำกัด และ บริษัท ไทยเทเลโฟน แอนด์เทเลคอมมิวนิเคชั่น ได้เรียกร้องให้กระทรวงคมนาคมแก้ไขกฎหมายดังกล่าว จำนวน 4 มาตรา คือ มาตรา 8, 58, 79 และ 80 เพราะเห็นว่า ไม่สอดคล้องกับการเปิดเสรีและปิดกันการแข่งขัน ดังนั้น ไอซีทีจึงไม่ได้เร่งแก้กฎหมายเอื้อประโยชน์ใคร และขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณ

ส่วนลำดับขั้นตอนการแก้ พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ นายคณวัฒน์ กล่าวว่า เริ่มจากวันที่ 18 ธ.ค. 2544 กระทรวงคมนาคมเสนอแก้ไข พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ตามที่เอกชนทั้ง 3 รายเสนอ หลังจากนั้น วันที่ 8 ต.ค. 2546 สภาฯ ชุดเดิมรับหลักการและตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแต่ไม่เสร็จ เพราะสภาฯ หมดวาระในปี 2547 จนกระทั่งวันที่ 27 เม.ย. 2548 สภาฯ ชุดปัจจุบันจึงตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาศึกษาอีกครั้ง ก่อนผ่านสภาฯ ในวันที่ 14 ก.ย. 2548 ผ่านวุฒิสภาวันที่ 14 พ.ย. 2548 และเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2549

“กระบวนการแก้ไข พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ เริ่มต้นมาตั้งแต่ พ.ศ. 2544 เพราะมีบริษัทโทรคมนาคมเรียก ร้องผ่านกระทรวงคมนาคม โดยหลังจากนั้น กระบวนการแก้ไขก็ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอย่างรอบคอบ ดังนั้น การแก้ไข พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว จึงไม่ใช่การแก้กฎหมายอย่างเร่งรีบ เพราะถ้านับตั้งแต่กระทรวงคมนาคมเสนอขอแก้ไขจนถึงประกาศใช้รวมเวลาทั้งสิ้น 4 ปี แต่ถ้านับเวลาตั้งแต่สภาฯ ชุดที่แล้วรับหลักการต่อเนื่องมาถึงสภาฯ ชุดปัจจุบันใช้เวลาทั้งสิ้น 2 ปี 3 เดือน ” นายคณวัฒน์กล่าว

โดย เสาวณิต อังคะทายาท

^ กลับไปที่ ข้อ 4 “การออกกฎหมายให้ต่างชาติถือหุ้นบริษัทโทรคมนาคมไทยได้ไม่เกิน 50%”

17:31

« 6. กรณีไทยคมกับ BOI, FTA, Exim Bank | |