สภาทนายความเล่นงาน นพดล ปัทมะ | 7.02.07

ข้อหา แถลงข่าวมากเกินไป:

นายวินิจ กระทอง เลขานุการคณะกรรมการมรรยาท สภาทนายความ กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของนายนพดล ปัทมะ ทนายความของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีว่า มีการเฝ้าติดตามพฤติกรรมของนายนพดลอย่างต่อเนื่อง ว่าเข้าขอบเขตประพฤติผิดมารยาทสภาทนายความที่กำหนดไว้ 21 ข้อหรือไม่ หรือถ้าไม่เข้าข่ายจะเป็นการปฏิบัติตนเหมาะสม หรือดำรงตนสร้างความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพทนายความหรือไม่ ประเด็นอยู่ที่คนทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของลูกความ แต่จะโอเวอร์เกิน ไป มีอะไรก็เปิดแถลงข่าวตลอด ทั้งที่วิชาชีพทนายความอาจจะไม่ถึงขั้นนี้ ไม่ต้องออกมาแถลงทุกเรื่อง สภาทนายความก็มองอยู่ว่าจะเกินหน้าที่หรือไม่ บางครั้งโดยมารยาทอาจจะไม่ผิด แต่จริยธรรมที่เป็นอุดมการณ์สูงสุดเหนือมารยาทอาจจะผิด

แต่ถ้าเกิดสภาทนายความจะแถลงข่าวเพื่อปิดกั้นสิทธิในการมีตัวแทนทางกฎหมายและจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกแทนรัฐบาลเผด็จการทหารล่ะก็ไม่ถือว่า “โอเวอร์” หรือ “เกินหน้าที่” แต่เป็นการยึดมั่นใน “จริยธรรม”

15:43 ▪ การเืมือง

« โรคเลื่อน | | FTA Watch ห่วง FTA “ทำร้าย” เกษตรกร... ญี่ปุ่น »